بایگانی های ماهیانه: آوریل 2010

آقای خامنه ای، خوف يا خذلان!؟

alizadi@libero.it

سایت گویا – دوشنبه 6 اردیبهشت 1389

http://news.gooya.com/politics/archives/2010/04/103933.php

آقای محمد نوری زاد، کيهانی ديروز و هنرمند امروز که از ۲۹ آذر ماه به جرم نگارش نامه ای به پدرش (!) خامنه ای ، مقام رهبری ، در اعتراض به نتايج انتخابات به حبس گرفتار آمده تاکنون مبادرت به نشر سه نامه ديگر از زندان به آیة الله نمود، غافل از اينکه از سوی نظام کسی شنوای سوگنامه اش نخواهد بود. اگر چه آقای نوری زاد نيز بسيار دير به اين نتيجه رسيده که بنياد حاکميت بر انکار آن چيزی است که به درستی حق اش می ناميم.

ادامه

شهادت تاريخ”، پاسخی به آقای اشکوری


http://news.gooya.com/politics/archives/2010/04/102922.php

گویا 19 فروردین 89  شهاب جم

جوابيه ای به مطلب آقای محمدرضا شکوهی فرد از آقای حسن يوسفی اشکوری در سايت گويا خواندم (به تاريخ ۱۲/۱/۸۹) تحت عنوان: “نوبت آگاهی و صداقت است، نه؟!”، از آن جائی که اين هر دو مطلب، هم انتقاد آقای محمدرضا شکوهی فرد که (من ايشان را نمی شناسم) و هم پاسخی که آقای اشکوری داده اند علاوه بر جذابيت در عناوين انتخاب شده از نظر محتوی هم ناظر به برهه ای حساس و تعيين کننده در تاريخ انقلاب و کشور هستند مناسب دانستم به مطالب عنوان شده بپردازم . پيش از طرح مباحث اصلی لازم می دانم مراتب زير را به نويسندگان مذکور و خوانندگان گرامی ياد آور شوم:

۱- اينجانب آقای محمدرضا شکوهی فرد را از نزديک نمی شناسم اما با آقای حسن يوسفی اشکوری هم از طريق مطالب ايشان و هم حضور ايشان در جلساتی که من نيز بوده ام آشنايی دارم.

ادامه