نویسنده: Ali

مقالات

به یاد امیرانتظام، که حسرت شنیدن یک آخ را بردل دشمنش نهاد 

علی ایزدی https://www.zeitoons.com/103320?fbclid=IwAR3Q8mz_XHbisgwcki1kto17b2W8nCS6r-9fkJh-iKEPcJ0PcO1onsJcRWo چهار سال از خاموشی عباس امیرانتظام، مردی که چنان باوری به روشنی آزادی داشت که بدان امید بیش ازدودهه ازعمرش را در

...
مقالات

ازدریفوس وماندلا تا امیرانتظام

علی ایزدی https://news.gooya.com/2022/07/post-66212.php?fbclid=IwAR2H9I1zncFKpjO5tjA9y–KMhYOkc-Y6ttMzTwseVgi5nD5osYTotWXQAg عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر،اولین حقوقدانی بود که موافقت کرد تا عهده داروکالت عباس امیرانتظام درشرایطی تاریک وخطیرباشد.

...
مقالات

به یاد امیرانتظام، که حسرت شنیدن یک آخ را بردل دشمنش نهاد علی ایزدی https://www.zeitoons.com/103320?fbclid=IwAR3Q8mz_XHbisgwcki1kto17b2W8nCS6r-9fkJh-iKEPcJ0PcO1onsJcRWo

...
مقالات

بنی‌صدر، اولین و آخرین رئیس‌جمهور ایران

علی ایزدی https://www.zeitoons.com/91933 آیت‌الله‌زاده‌ای که مغضوب آیت‌الله شد، سرانجام پس از ۴۰ سال تبعید در غربت روز ۱۷ مهرماه درپاریس درگذشت. دکتر بنی صدر که

...
مقالات

خون به خون شستن محال است ومحال

https://www.zeitoons.com/91550 در حاشیه بازداشت توماج صالحی و یادداشت «استعاره معنا را می سازد» نوشته طاها پارسا علی ایزدی تاریخ نشان داده که اساسأ قدرت سیاسی

...
مقالات

عباس امیرانتظام اززبان همسرش درسومین سالگرد تیر۱۴۰۰

...
مقالات

مصاحبه با عبدالعلی بازرگان درسومین سالگرد عباس امیرانتظام تیر۱۴۰۰

...
مقالات

تقی رحمانی درسومین سالگردعباس امیرانتظام تیر۱۴۰۰

...
مقالات

محمد جعفری درسومین سالگرد عباس امیرانتظام

...
مقالات

مصاحبه با رضا مسموعی، سومین سالگرد عباس امیرانتظام تیر۱۴۰۰

...