” نه به جمهوری اسلامی” محتوائی مبهم درفرمی فاخرانه

علی ایزدی https://degarbavaran.blogspot.com/2021/03/blog-post_48.html?spref=fb&fbclid=IwAR2w8uiNbup2bWQH72pGz6hbriyKbuFq6-YoT-JkMyJBmXfb6GiNABIb78Q بیانیه ای که اخیرأ با امضای ۶۴۰ کنشگر سیاسی وتلاشگر مدنی منتشرگردیده وهدف آن پایان بخشیدن به حکومت جمهوری اسلامی اعلام شده،

...

بهای پروپاگانادای صدورانقلاب ۵۷

علی ایزدی https://news.gooya.com/2021/02/-57-9.php?fbclid=IwAR1yLQToJgzgzWqyokL783rCyM5TLUiyA9SVNuBTZJmVKB4AXLed9pj6sV4 اگرچه استراتژی صدورانقلاب صرفأ مختص به انقلاب ۵۷ ایران نمی باشد،اما مولفه ها وپیامدهای آن نسبت به برخی ازانقلاب های سده های

...

روح‌الله‌ای که مرد، روح‌الله‌ای که ماند

علی ایزدی https://news.gooya.com/2020/12/post-46474.php?fbclid=IwAR01hwyzqjenZX-9PQQ5qhzHbEJWKgtYMdQD1zCXlDfefp5PIfglqVJ05ns بین روح الله خمینی که بنیانگذارانقلاب اسلامی بود وروح الله زم که قربانی آن شد، البته فرسنگها تفاوت است، اگرچه روزگاری محمد

...

اصانلو،اسوه ایستادگی

به بهانه روز جهانی کارگر اول ماه می http://www.rahesabz.net/story/14698/?fbclid=IwAR19J2CXTvYdpziLLJzQnnGf5UkHTw2PM00zZ1nC3Ri2GTp4EzgcnGIasAw علی ایزدی ، راه سیز می ۲۰۱۰         اظهارعجزنزد ستمگر ز ابلهی است            اشک کباب موجب

...

استقلال و ایستادگی اسطوره آوازایران

 علی ایزدی، سایت دگرباوران اکتبر۲۰۲۰، مهر۱۳۹۹ https://degarbavaran.blogspot.com/2020/10/blog-post_52.html?m=1&fbclid=IwAR1hvs9y6o_6SoNW_70ZmjVxbZxFevESX8QQmg9d0jNpA2VzzKMZbE0Oywo استاد محمدرضا شجریان که می گفت “من دچارخفقانم،من به تنگ آمده ام” سرانجام مردم خویش راتنها گذاشت.شجریان تنها

...