مقالات

نلسون ماندلا به جاودانگی پیوست

جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۲

 

عباس امیرانتظام

ضمن عرض تسلیت به جهان و جهانیانی که همگی در حال حاضر به سوگ نلسون ماندلا نشسته اند، در گرامیداشت یاد و خاطره این بزرگ مرد باید اذعان نمود که جامعه ای بشری براستی کمتر انسانی به آزادگی و آزادیخواهی ماندلا به خود دیده است .

چه ماندلا راد مردی بوده است محترم و بزرگوار که اگرچه خود یک قربانی تمام عیار سیاست های پلید و منسوخ نژاد پرستی به شمار می رود ولی با منش و طبعی بلند برای برادری و برابری انسان ها از هر رنگ و نژاد و دینی و ملیتی عمری تلاش و مبارزه کرد. انسان والایی که با کردارهای اجتماعی خود تلاش داشت تا چگونگی زدودن کینه ها و بخشودن ستمگران را در هنگام قدرت به همه بیاموزد، و طعم شیرین حاصل از این تلاش را به تمامی آنانی که به تلخ کامگی خو گرفته اند بچشاند. جالبتر اینکه حتی در آخرین عرصه فعالیت خود مبارزه با بیماری ایدز را برگزید. زیرا که مبتلایان به این بیماری با تبعیض دست به گریبانند. مگر اینکه تحولی فرهنگی در جوامعی که این نوع بیماران هستند رخ دهد.

آنچه از یک انسان فانی بر جای می ماند فقط یک نام است و صفاتی که در کنار این نام تداعی می شود.چه از زمره ی صفات نیکو یا صفات نکوهیده باشد.
نلسون ماندلا نیک زیست و نیک تر جهان خاکی را بدرود گفت تا بشریت هست نام ویادش به نیکی در خاطره جهانیان باقی خواهد ماند. آنانی که به اهداف ماندلا و باورهای انسان دوستانه وی ارج می نهند بایستی راه او را هموارتر و پر رهرو تر نمایند.

اینجانب نیز همواره تلاش کرده ام تا توانی هست سهم و دین خود را در این راه هرچه موثرتر ادا نمایم. اهداف غائی در چنین راه هایی جملگی مشترکند. امید آنکه خداوند بزرگ حامی همه کسانی باشد که برای آزادی و کرامت انسانی می کوشند و همواره پشتیبان آنان باشد.

عباس امیر انتظام
زندانی سیاسی بیش از سه دهه
و مدافع و فعال حقوق بشر
جمعه 15 آذر 1392

 


I hereby offer my deepest sympathy and sincere condolence at the loss of a great man who has joined eternity and is now at the mercy of his Lord. A hero whose name and memories will stay with us, as long as mankind shall live. Nelson Mandela’s was only one of a kind, a rare personality who dedicated the greatest part of his life to struggle for freedom and equality of all people regardless of race, color, nationality, religion, etc.Cherishing liberty and peace, Mandela preached and practiced forgiveness and pardon for their own sakes, even in cases of those who brought upon him nothing but cruelty, injustice and pain. He honorably replaced feelings of hatred and revenge with compassion and peaceful coexistence. History may never forget Nelson Mandela, his quest for freedom, nor his humanitarian teaching.

May his soul rest in peace and his way be paved even smoother by those who like his path.

Abbas Amirentezam
Political prisoner for over three decades
Defender of human rights,
Winner of four Human Rights Award
Dec. 6, 2013