سروش، سرآمد سفسطه

https://news.gooya.com/2019/03/post-24042.php علی ایزدی ، گویانیوز مارس ۲۰۱۹ نگاهی گذرا به سوابق سخنان سروش، سبب می‌گردد تا سخنرانی اخیرایشان به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی درکالیفرنیا

...