شرافت شجریان و خواری خامنه ای

www.enghelabe-eslami.com علی ایزدی زندگی هنرمندی بزرگ و کم نظیر چون استاد محمدرضا شجریان نمونه ای است بارز از تحقق این کلام آسمانی که : ” آن چه

...

رفسنجانی از سیاست بازی تا بازی سیاسی

علی ایزدی خرداد 95 رومن رولان دراثرجاودانه جان شیفته درتوصیف رفتاریکی ازشخصیت های رمان خویش می گوید: ” بگذار دروغ بگوید هیچ اهمیتی ندارد ،

...