بایگانی های ماهیانه: می 2014

در مخالفت باحکم اعدام مه‌آفرید امیرخسروی

سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۱ – 26 فوریه 2013
hbzadeh@btinternet.com
www.iran-emrooz.net

حسین باقرزاده

دوستی ایمیل زده بود که:
«برنامه صفحه اخر صدای امریکا در ۲۲ فوریه به معرفی مه افرید امیر خسروی می‌پردازد (که در آرشیو همین برنامه موجود است) با دیدن این برنامه بی‌اختیار ماجرای دریفوس به یادم افتاد. نمی‌دانم آیا شما هم برنامه را ملاحظه کرده‌اید. می‌دانید که این شخص به اعدام محکوم شده است. شما که برگی و قلمی در اختیار دارید و با اربابان اندیشه و قلم در ارتباط هستید تصور نمی‌کنید نباید سکوت کرد؟ حقوق بشر فقط شامل مبارزان سیاسی نمی شود. نظر شما چیست؟» ادامه

همزمانی بن‌بست رژيم و اپوزيسيون

کورش عرفانی

در شرايط کنونی، هم رژيم جمهوری اسلامی و هم شوربختانه اپوزيسيون آن، هردو، به بن‌بست رسيده‌اند. اين که شرايط هم به‌طور کيفی تغييری نمی‌کند به دليل همين بن‌بست دو جانبه است که نه از جانب نظام حاکم حرکتی مهم را ميسر می‌سازد و نه از جانب اپوزيسيون اقدامی را که به کنار زدن اين رژيم منجر شود

در جريان به درازا کشيدن عمر ديکتاتوری ها پديده های بسياری به جعل و قلب و مسخ کشيده می شوند؛ اخلاق به انحطاط می گرايد، روابط انسانی مخدوش و روابط اجتماعی کاسبکارانه می گردد. اما در اين ميان باور آنهايی که می خواهند ديکتاتوری را به پايين بکشند نيز بدون تغيير باقی نمی ماند، آن نيز، به سهم خود، دستخوش تزلزل و ترديد می شود، ادامه