بایگانی های ماهیانه: جولای 2013

وزارت اطلاعات حافظ حکومت یا مأمن مردم ؟

علی ایزدی , جرس
 تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۲, ساعت ۱۱:۳۰ بعد از ظهر
با خواست دستگاه اطلاعاتی ، مردم ناخواسته در مقابل هم بی‌اعتماد شده و نهایتاٌ دشمن هم دیگر تلقی خواهند شد
آنچه که در بیانیه ۲۰ تیر وزارت اطلاعات در پوشش توصیه‌های مشفقانه و پیشگیرانه خطاب به مردم ایران آمده ، در درجه اول بیانگرنگرشی مملو از بی‌اعتمادی نهاد امنیتی کشور در روابط بین شهروندان و خود این دستگاه نسبت به جامعه است .ازدید گاهی می توان دستورات در قالب ظاهری سفارشات ایمنی بخش این سازمان را به مردم از جهت طرز تلقی آن نهاد درسه گروه تقسیم بندی کرد .
ادامه

سعید مدنی و جامعه غیر مدنی

علی ایزدی   جرس
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۲, ساعت ۱۰:۰۸ بعد از ظهر
مقایسه جرم و محکومیت سعیدِ قاتلِ مطبوعات با سعیدِ حامی رسانه آزاد به ما نشان می دهد که قضاوت در جمهوری اسلامی تا چه حد با عدالت فاصله دارد
جامعه شناسی جرم سعید مدنی
هانا آرنت فیلسوف فقید آلمان وقربانی فاشیسم هیتلری معتقد بود که قدرت و قهربا هم قرابتی ندارند واتفاقا شناخته‌ترین اثرفلسفی ـ سیاسی‌اش ” قدرت و قهر ” نام دارد ، بدیهی است که در بحث جامعه شناسی ، مقوله قدرت تعریف جامع تری جز توانائی و قابلیت هدایت اجتماع سیاسی ندارد ، اما در عمل از واژه قدرت در سیاست و دیانت بهره برداری منفی صورت گرفته و آن را قرین قهرنموده است ، در حالیکه قهر به مفهوم استیلا و چیرگی است و تسلط منتجه قهر بار مثبت ند ارد ، چون برخاسته از لیاقت نیست ، اما در قدرت شایسته سالاری می تواند جایگاهی داشته باشد .